EuBaFe2 O5 + w: Valence mixing and charge ordering are two separate cooperative phenomena

P. Karen*, K. Gustafsson, J. Lindén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”EuBaFe<sub>2</sub> O<sub>5 + w</sub>: Valence mixing and charge ordering are two separate cooperative phenomena”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi