Eu151 Mössbauer spectroscopy and x-ray-diffraction studies on the Pb2Ba2EuCu3O8+ system

J. Lindén*, M. Lippmaa, J. Miettinen, I. Tittonen, T. Katila, M. Karppinen, L. Niinistö

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Eu151 Mössbauer spectroscopy and x-ray-diffraction studies on the Pb2Ba2EuCu3O8+ system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi