Etäkässää koronaviruksen varjossa

Mia Porko-Hudd, Juha Hartvik*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattningVetenskaplig

Sammanfattning

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä siirtyminen perusopetuksen etäopetukseen aiheutti opettajille ja käsityöaineelle, ja kuvata kuinka käsityöopetusta toteutettiin Suomessa keväällä 2020. Etäopetus oli Suomen hallituksen keskeinen tapa rajoittaa koronaviruksen leviämistä. Tutkimus perustuu videomateriaaliin kahdesta ajatushautomosta, joihin osallistui yhteensä 93 opettajaa 56 eri koulusta. Åbo Akademin järjestämien ajatushautomoiden tarkoituksena oli tukea opettajia uuden tilanteen hallitsemisessa ja tarjota heille foorumi kollegiaaliselle yhteistyölle.
31Empiirinen tutkimus koostuu 4 tunnista ja 56 minuutista videota. Analyysit tehtiin sisältöanalyysinä NVivossa. Aineistoa analysoitiin opetukseen vaikuttavien olosuhteiden näkökulmista, koostuen opiskelijoista, opettajista, opetustilasta, koulukoodeista, opetussuunnitelmista ja yhteiskunnasta. Aineiston koodauksia tutkittiin suhteessa toisiinsa sekä suhteessa kasvatustieteellisiin teorioihin oppimisesta ja opettamisesta. Tulokset esitellään viiden käsityön etäopetuksen piirteen avulla koostuen opettajien lähestymistavasta etäopetukseen, opettajien yhteistyöstä kollegoiden kanssa, oppilaiden tilanteesta etäopetuksessa, käsityötehtävien luonteesta, sekä suoritetuista ja mahdollisista käsityötehtävistä. Analyysit osoittavat, että nopea siirtyminen etäopetukseen tarkoitti sitä, että painopiste siirtyi lyhyempiin käsityöprojekteihin ja oppilaiden aktivoimiseen, pitkäaikaisten kokonaisten käsityöprosessien sijaan. Käsityöopetukselle ominainen monipuolinen viestintä puuttui lähes kokonaan digitaalisista ympäristöistä. Etäopetuksen suurin haaste opettajille oli luoda sopivia tehtäviä, jotka oppilaat pystyivät suorittamaan itsenäisesti, kun heillä ei ollut pääsyä koulun käsityöympäristöön, käsityön materiaaleihin tai ohjaukseen. Samalla opettajat näkivät, että oppiaineessa on sisältöjä, jotka rajoitetun ajan sopivat etätehtäviksi siinä määrin, että ainakin osa oppimistavoitteista saavutettiin. Opettajat näkivät, että joitain etäopetuksen aikana käytettyjä työskentelytapoja voidaan soveltaa myös lähiopetuksessa.
OriginalspråkFinska
Sidor30
Antal sidor31
StatusPublicerad - 12 feb. 2021
MoE-publikationstypO2 Other
EvenemangAinedidaktiikan symposiumi 2021 : Aineenopetus ja aiheenopetus - Helsinki
Varaktighet: 12 feb. 2021 → …
https://blogs.helsinki.fi/ad-symposiumi-2021/

Konferens

KonferensAinedidaktiikan symposiumi 2021
OrtHelsinki
Period12/02/21 → …
Internetadress

Citera det här