Estuarine behaviour of metal loads leached from coastal lowland acid sulphate soils

Linda Nordmyr*, Peter Österholm, Mats Åström

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

55 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Estuarine behaviour of metal loads leached from coastal lowland acid sulphate soils”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences