Estimation of proportions of different pulp types in recycled paper and deinked pulp by acid methanolysis

Anna Sundberg*, Stefan Emet, Patrik Rehn, Lari Vähäsalo, Bjarne Holmbom

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Estimation of proportions of different pulp types in recycled paper and deinked pulp by acid methanolysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap