Establishment of Cytotoxic and Non-cytotoxic NK-92 Cell Clones – Evaluation of Their Function as Target Cells

Hans Bergman, Elinda Hermanson, Christer Lindqvist*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Establishment of Cytotoxic and Non-cytotoxic NK-92 Cell Clones – Evaluation of Their Function as Target Cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology