Epithelial-mesenchymal transition and senescence in the retinal pigment epithelium of NFE2L2/PGC-1α double knock-out mice

Janusz Blasiak, Ali Koskela, Elzbieta Pawlowska, Mikko Liukkonen, Johanna Ruuth, Elisa Toropainen, Juha M.T. Hyttinen, Johanna Viiri, John E. Eriksson, Heping Xu, Mei Chen, Szabolcs Felszeghy, Kai Kaarniranta*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)
18 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Epithelial-mesenchymal transition and senescence in the retinal pigment epithelium of NFE2L2/PGC-1α double knock-out mice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology