Epibenthic megafauna communities in Northeast Greenland vary across coastal, continental shelf and slope habitats

Rosalyn Fredriksen, Jörgen Schou Christiansen, Erik Bonsdorff, Lars-Henrik Larsen, Marie Nordström, Irina Zhulay, Bodil A. Bluhm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Epibenthic megafauna communities in Northeast Greenland vary across coastal, continental shelf and slope habitats”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap