Entrepreneurs’ Information-Seeking Behaviors in the Digital Age–A Systematic Literature Review

Thao Orrensalo, Candida Brush, Shahrokh Nikou*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)
96 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Entrepreneurs’ Information-Seeking Behaviors in the Digital Age–A Systematic Literature Review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Earth and Planetary Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology