Entanglements of dance/poetry: Creative dance in students’ poetry reading and writing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Entanglements of dance/poetry: Creative dance in students’ poetry reading and writing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora