Enhancing consecutive reactions during three phase hydrogenation with a semibatch liquid phase

Päivi Mäki-Arvela*, Arnaud Denecheau, Kasper Alho, Johan Wärnå, Kari Eränen, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhancing consecutive reactions during three phase hydrogenation with a semibatch liquid phase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar