Enhancement of the catalytic activity of Cu-ZSM-5 for nitric oxide decomposition by introduction of copper during the zeolite synthesis

Kari Eränen*, Narendra Kumar, Lars Eric Lindfors

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

33 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhancement of the catalytic activity of Cu-ZSM-5 for nitric oxide decomposition by introduction of copper during the zeolite synthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar