Enhancement of Norway spruce bark side-streams: Modification of bioactive and protective properties of stilbenoid-rich extracts by UVA-irradiation

Anna Liisa Välimaa, Jan Erik Raitanen, Jenni Tienaho, Tytti Sarjala, Eiko Nakayama, Risto Korpinen, Sari Mäkinen, Patrik Eklund, Stefan Willför, Tuula Jyske*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhancement of Norway spruce bark side-streams: Modification of bioactive and protective properties of stilbenoid-rich extracts by UVA-irradiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Food Science