Enhanced protein adsorption and patterning on nanostructured latex-coated paper

Helka Juvonen*, Anni Määttänen, Petri Ihalainen, Tapani Viitala, Jawad Sarfraz, Jouko Peltonen

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  11 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced protein adsorption and patterning on nanostructured latex-coated paper”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Chemistry

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Chemical Engineering

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

  Material Science