Enhanced Optical Biosensing by Aerotaxy Ga(As)P Nanowire Platforms Suitable for Scalable Production

Julia Valderas-Gutiérrez, Rubina Davtyan, Sudhakar Sivakumar, Nicklas Anttu, Yuyu Li, Patrick Flatt, Jae Yen Shin, Christelle N. Prinz, Fredrik Höök, Thoas Fioretos, Martin H. Magnusson, Heiner Linke*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced Optical Biosensing by Aerotaxy Ga(As)P Nanowire Platforms Suitable for Scalable Production”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Material Science

Computer Science

Engineering