Enhanced jun gene expression is an early genomic response to transforming growth factor beta stimulation

L Pertovaara, L Sistonen, T J Bos, P K Vogt, J Keski-Oja, K Alitalo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

194 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced jun gene expression is an early genomic response to transforming growth factor beta stimulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology