Enhanced intracellular replication of Salmonella enteritidis in HLA-B27-expressing human monocytic cells: dependency on glutamic acid at position 45 in the B pocket of HLA-B27

Markus A Penttinen, Kaisa M Heiskanen, Rajashree Mohapatra, Monica L DeLay, Robert A Colbert, Lea Sistonen, Kaisa Granfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced intracellular replication of Salmonella enteritidis in HLA-B27-expressing human monocytic cells: dependency on glutamic acid at position 45 in the B pocket of HLA-B27”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology