Enhanced Charge Selectivity via Anodic-C60 Layer Reduces Nonradiative Losses in Organic Solar Cells

Manasi Pranav, Johannes Benduhn, Mathias Nyman, Seyed Mehrdad Hosseini, Jonas Kublitski, Safa Shoaee, Dieter Neher, Karl Leo, Donato Spoltore

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced Charge Selectivity via Anodic-C60 Layer Reduces Nonradiative Losses in Organic Solar Cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemistry

Material Science

Computer Science