Engaging the Millennials: The Citizens’ Initiative in Finland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)
66 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Engaging the Millennials: The Citizens’ Initiative in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities

Agricultural and Biological Sciences

Psychology