Energy-efficient Post-failure Reconfiguration of Swarms of Unmanned Aerial Vehicles

Anam Tahir*, Mohammad-Hashem Haghbayan, Jari Böling, Juha Plosila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Energy-efficient Post-failure Reconfiguration of Swarms of Unmanned Aerial Vehicles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Mathematics