Energy-Awareness and Performance Management with Parallel Dataflow Applications

Simon Holmbacka, Erwan Nogues, Maxime Pelcat, Sebastien Lafond, Daniel Menard, Johan Lilius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
Filter
Slutfört

Sökresultat