Enantiospecific heterogeneous catalysis without a chiral modifier

Päivi Mäki-Arvela*, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enantiospecific heterogeneous catalysis without a chiral modifier”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi