Enantiospecific heterogeneous catalysis without a chiral modifier

Päivi Mäki-Arvela*, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Hydrogenation of nerol over Rh and Ru catalysts without a chiral modifier gave reaction products with enantiomeric access in some cases as high as 40%. This is the first reported example of a real enantiodifferentiation in a heterogeneous catalytic reaction, which does not require addition of any chiral modifiers.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)137-140
Antal sidor4
TidskriftStudies in Surface Science and Catalysis
Volym145
DOI
StatusPublicerad - 2003
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Enantiospecific heterogeneous catalysis without a chiral modifier”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här