En ny ma­te­ma­tikk­lubb för he­la Svensk­fin­land!

Mikael Kurula, Mathias Wickholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Sammanfattning

Samhällets behov av matematiskt kunniga har länge varit stort, och det bara växer. Möjligheterna att få intressant och trivsamt jobb för den som har läst matematik är utmärkta. Trots det, och trots att lärarna i skolorna gör ett utmärkt arbete, verkar inte antalet unga som väljer att studera matematik bli större. För att erbjuda en bild av matematik, som kompletterar den bild som skolan ger, och för att lyfta fram matematik som hobby, har många universitet i Finland nu satsat på att starta matematikklubbar, i samarbete med MAOL och Finlands matematiska förening. Här presenterar vi Åbo Akademis svenskspråkiga matteklubb, som är riktad till alla matematikintresserade i grundskolans högre årskurser eller gymnasiet.
OriginalspråkSvenska
TidskriftDimensio
StatusPublicerad - 25 maj 2021
MoE-publikationstypD1 Artikel i en branschtidskrift

Nyckelord

  • Klubb, matematikklubb, rekreationell matematik, matematiktävling

Citera det här