En lock från det förgångna. Hårartefakter och rituella praktiker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

English

This article studies hair artefacts, such as jewellery made from hair, lockets containing locks of hair, or locks contained in envelopes, poetry albums, boxes or a variety of other objects, over three centuries (1700–2000). The ambivalent position of hair in relation to different cultural codings and ritual practices is explored with reference to theoretical concepts such as memory and materiality. By turning cut-off hair into jewellery, or saving the locks of engaged couples or children, it is possible to bind people and generations together, not only symbolically but also in purely material terms. Locks of hair from deceased children create material memories and evidence of parental status, while ritually cut locks from living children nostalgically freeze a moment of their childhood. at the same time, hair removed from the body always brings into play the different cultural codings of nature/culture, rubbish/adornment, dead/alive and permanent/transient.

Svenska

Artikeln studerar hårartefakter, som smycken av hår,medaljonger med hårlockar eller lockar förvarade i kuvert, poesialbum, askaroch mycket annat, under tre århundraden (1700–2000). Hårets ambivalentaställning mellan olika kulturella kodningar och rituella praktiker belysesgenom teoretiska begrepp som minne och materialitet. Genom att förädla avklippthår till smycken, eller spara lockar från fästfolk eller barn, kan man bindamänniskor och generationer samman inte bara symboliskt utan också rentmateriellt. Hårlockar från avlidna barn skapar materiella minnen och bevis påen uppnådd status som förälder, medan de rituellt avklippta lockarna frånlevande barn nostalgiskt fryser ett ögonblick av barndomen. Samtidigt möts idet från kroppen avlägsnade håret alltid olika kulturella kodningar avnatur/kultur/, skräp/prydnad, dött/levande, det bestående/det förgängliga.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)49–71
TidskriftSvenska landsmål och svenskt folkliv
Volym139/2016
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • materiality
  • Hair
  • hairwork
  • ritual practices
  • hair artefacts
  • Nostalgia
  • Memory

Citera det här