En korrupt personlighet? - En studie av Big Five-personlighetsdragens samband med korruptionstolerans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Tidigare forskning har påvisat samband mellan vissa grundläggande personlighetsdrag tillhörandes den väletablerade femfaktormodellen (the Big Five) och korruptionstolerans, operationaliserat med relativt enkla mått som huvudsakligen omfattar tagande av mutor. Denna studie tittar närmare på dessa samband med hjälp av ett mer sofistikerat mått på korruptionstolerans som omfattar ett betydligt bredare spektrum av mer eller mindre korrupta handlingar. Resultaten från de empiriska analyserna, som omfattar över 2000 finlandssvenskar, stöder konklusionerna från tidigare studier om att det är främst Samvetsgrannhet (Conscientiousness) och Samstämmighet (Agreeableness) som har signifikanta negativa samband med korruptionstolerans. Av dessa två karaktärsdrag är det främst Samvetsgrannhet som har en negativ association med så gott som alla enskilda korruptionsscenarier, medan Samstämmighet är främst associerad med de scenarier där de etiska riktlinjerna är otydligare.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)867-897
Antal sidor31
TidskriftStatsvetenskaplig Tidskrift
Nummer4
StatusPublicerad - 11 jan. 2023
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • korruptionstolerans
  • personlighetsdrag
  • femfaktormodellen
  • Big Five
  • finlandssvenskar
  • korruption

Citera det här