En glad maskin. Processrapport från MäRI-projektet, människa-robot-interaktion i vårdkontext.

Susanne Hägglund*, Christa Tigerstedt, Dennis Biström, Kristoffer Kuvaja Adolfsson, Johan Penttinen, Mattias Wingren, Sören Andersson, Yvonne Backholm-Nyberg, Hannes Fant (Illustratör), Leonardo Espinosa Leal, Markus Kankkonen, Johannes Edgren

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Övriga bidrag

25 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Hur kunde humanoida, det vill säga människolika, sociala svensktalande robotar hjälpa till i förebyggande tandvård? Kan vi med teknikens hjälp inspirera människor till en mer hälsosam livsstil och förbättrad munhälsa? Vi sökte svar på de här frågorna genom en process där projektteamet designade och samskapade en robotapplikation, Flossa, till två robotplattformar. Det här gjorde vi tillsammans med vårdpersonal å ena sidan och vanliga finländare som representerar patientgruppen å den andra.

I en samskapande process medverkade användare av tandvårdstjänster i diskussioner med projektteamet. De delade med sig av sitt perspektiv, sina behov och upplevelser av att träffa robotarna i ett simulerat vårdmöte i laboratoriemiljö. Vårdpersonalen delade med sig av sin unika kunskap, sina behov och förväntningar på sociala robotar i online träffar under pågående pandemirestriktioner.

Det är vårt mål att denna processrapport skall belysa våra aktiviteter och därigenom visa läsaren hur vi jobbat i projektet. Vi vill ge läsaren en inblick i fältet social robotik med ett speciellt fokus på social - och hälsovårdssektorn samt den finlandssvenska kontexten. Vi vill även dela med oss av hur vi i våra kontexter, till exempel lärande och undervisning samt inom applikationsutvecklingen, jobbat med tematiken i våra laboratoriemiljöer i Vasa och i Helsingfors och berätta kortfattat om hur applikationerna upplevdes av målgruppen.
OriginalspråkSvenska
TypProcessbeskrivning av MäRI projektet
UtgivningsformatPdf
Antal sidor23
DOI
StatusPublicerad - 11 maj 2022
MoE-publikationstypO2 Other

Citera det här