En bildningsorienterad distansundervisning i nordisk tappning?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKommentar/debattAllmänheten

Sammanfattning

Bildning förstås i generella ordalag som personlig utveckling, en process där individen förändras men den innefattar alltid ett etiskt ansvar för andra varelser och för omvärlden. Det etiska ansvaret kan omfatta medmänniskor, djurlivet eller miljön. Det kan handla om ett lokalt ansvar i närmiljön, ett nationellt ansvar för det som sker i olika delar av hemlandet eller ett globalt ansvar där det som sker i andra länder uppmärksammas. Inom distansundervisning är det ändamålsenligt att beakta alla tre nivåer eftersom deltagarnas geografiska placering varierar.
OriginalspråkSvenska
TidskriftYggdrasil.fi
StatusPublicerad - 23 juni 2020
MoE-publikationstypE1 Populärvetenskaplig artikel, dagstidnings-/nyhetsartikel

Citera det här