Emission enhancement, light extraction and carrier dynamics in InGaAs/GaAs nanowire arrays

Pyry Kivisaari*, Yang Chen, Nicklas Anttu

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Emission enhancement, light extraction and carrier dynamics in InGaAs/GaAs nanowire arrays”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Engineering

Material Science

Computer Science

Chemistry