Emission abatement in shipping – is it possible to reduce carbon dioxide emissions profitably?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Emission abatement in shipping – is it possible to reduce carbon dioxide emissions profitably?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap