Emerging technology as a platform for market shaping and innovation

Valtteri Kaartemo, Anna-Greta Nyström*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Emerging technology as a platform for market shaping and innovation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi