Embodied Learning and Teaching Approaches in Language Education: A Mixed Studies Review

Sofia Jusslin*, Kaisa Korpinen, Niina Lilja, Rose Martin, Johanna Lehtinen-Schnabel, Eeva Anttila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
96 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Embodied Learning and Teaching Approaches in Language Education: A Mixed Studies Review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology