Embodied Learning and Teaching Approaches in Language Education: A Mixed Studies Review

Sofia Jusslin*, Kaisa Korpinen, Niina Lilja, Rose Martin, Johanna Lehtinen-Schnabel, Eeva Anttila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
98 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat