Embigin is a fibronectin receptor that affects sebaceous gland differentiation and metabolism

Kalle Sipilä, Emanuel Rognoni, Johanna Jokinen, Mukul Tewary, Matteo Vietri Rudan, Salli Talvi, Ville Jokinen, Käthe M. Dahlström, Kif Liakath-Ali, Atefeh Mobasseri, Xinyi Du-Harpur, Jarmo Käpylä, Stephen L Nutt, Tiina A. Salminen, Jyrki Heino, Fiona M Watt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Embigin is a fibronectin receptor that affects sebaceous gland differentiation and metabolism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience