Elimination of cyanobacteria and microcystins in irrigation water—effects of hydrogen peroxide treatment

Lisa Spoof, Sauli Jaakkola, Tamara Važić, Kerstin Häggqvist, Terhi Kirkkala, Anne Mari Ventelä, Teija Kirkkala, Zorica Svirčev, Jussi Meriluoto*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Elimination of cyanobacteria and microcystins in irrigation water—effects of hydrogen peroxide treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap