Electrolyte-gated transistors for enhanced performance bioelectronics

Fabrizio Torricelli*, Demetra Z. Adrahtas, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Fabio Biscarini, Annalisa Bonfiglio, Carlo A. Bortolotti, C. Daniel Frisbie, Eleonora Macchia, George G. Malliaras, Iain McCulloch, Maximilian Moser, Thuc-Quyen Nguyen, Róisín M. Owens, Alberto Salleo, Andrea Spanu, Luisa Torsi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

111 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrolyte-gated transistors for enhanced performance bioelectronics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemistry

Material Science