Electrochemical synthesis of 3D microstructured composite films of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and reduced nanographene oxide

Aleksei V. Kubarkov, Zhanna Boeva, Tom Lindfors*, Vladimir G. Sergeyev

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrochemical synthesis of 3D microstructured composite films of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and reduced nanographene oxide”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi