Electrochemical detection of homovanillic acid, a breast cancer biomarker, using Pluronic-modified MoS2nanosheets

Mohammed Zniber, Parastoo Vahdatiyekta, Shounak Roy, Kostiantyn Nikiforow, Amit Jaiswal*, Tan-Phat Huynh*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrochemical detection of homovanillic acid, a breast cancer biomarker, using Pluronic-modified MoS2nanosheets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science