Ekonomisk tillväxt och förändringen i upplevd lycka

Leif Nordberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sammanfattning

Den s k Easterlinparadoxen har under de senaste åren varit föremål för en livlig debatt såväl i den vetenskapliga facklitteraturen som i media i allmänhet. Huvudresultatet av Easterlins undersökningar var att ekonomisk tillväxt inte genererar ökad lycka och välfärd för befolkningen överlag. Om detta stämmer har det förstås betydande konsekvenser för valet av målsättningar för den ekonomiska politiken. I denna artikel görs ett försök att studera sambandet mellan inkomst och subjektiv välfärd med utnyttjande av data från de sex första omgångarna av European Social Survey. Resultaten synes ge ett  visst stöd för kritiken av Easterlins resultat.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)58–66
TidskriftEkonomisk debatt
Volym43
Utgåva8
StatusPublicerad - 2015
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Leif Nordberg

Citera det här