Effects of supplementation of sea buckthorn press cake on mycelium growth and polysaccharides of Inonotus obliquus in submerged cultivation

G. Beltrame, J. Hemming, H. Yang, Z. Han, B. Yang*

*Korresponderande författare för detta arbete

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    1 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of supplementation of sea buckthorn press cake on mycelium growth and polysaccharides of Inonotus obliquus in submerged cultivation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap