Effects of supplementation of sea buckthorn press cake on mycelium growth and polysaccharides of Inonotus obliquus in submerged cultivation

G. Beltrame, J. Hemming, H. Yang, Z. Han, B. Yang*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  4 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of supplementation of sea buckthorn press cake on mycelium growth and polysaccharides of Inonotus obliquus in submerged cultivation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agricultural and Biological Sciences

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Neuroscience

  Immunology and Microbiology