Effects of ship traffic on archipelago waters off the Långnäs harbour in Åland, SW Finland

Tore Lindholm*, Mia Svartström, Lisa Spoof, Jussi Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of ship traffic on archipelago waters off the Långnäs harbour in Åland, SW Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi