Effects of metal ions and wood pitch on retention and physical properties of TMP

Xiaomin Lu*, Anna Sundberg, Anders Strand, Martin A. Hubbe

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of metal ions and wood pitch on retention and physical properties of TMP”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar