Effects of first intermediate host density, host size and salinity on trematode infections in mussels of the south-western Baltic Sea

Claudia Bommarito*, David W. Thieltges, Christian Pansch, Francisco R. Barboza, Fabio Pranovi, Martin Wahl

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of first intermediate host density, host size and salinity on trematode infections in mussels of the south-western Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap