Effects of dissolved cyanobacterial toxins on the survival and egg hatching of estuarine calanoid copepods

M. Reinikainen*, F. Lindvall, J. Meriluoto, S. Repka, K. Sivonen, L. Spoof, M. Wahlsten

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

53 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of dissolved cyanobacterial toxins on the survival and egg hatching of estuarine calanoid copepods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry