Effects of dissolved cyanobacterial toxins on the survival and egg hatching of estuarine calanoid copepods

Marko Reinikainen*, F. Lindvall, J. A.O. Meriluoto, S. Repka, K. Sivonen, L. Spoof, M. Wahlsten

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of dissolved cyanobacterial toxins on the survival and egg hatching of estuarine calanoid copepods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap