Effective temperature for hopping transport in a Gaussian DOS

F. Jansson*, S. D. Baranovskii, G. Sliaužys, R. Österbacka, P. Thomas

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effective temperature for hopping transport in a Gaussian DOS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi