Effective Delivery of the CRISPR/Cas9 System Enabled by Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles for GFP-Tagged Paxillin Knock-In

Xiaoyu Xu, Oliver Koivisto, Chang Liu, Junnian Zhou, Mitro Miihkinen, Guillaume Jacquemet, Daqi Wang, Jessica M Rosenholm, Yilai Shu, Hongbo Zhang*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effective Delivery of the CRISPR/Cas9 System Enabled by Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles for GFP-Tagged Paxillin Knock-In”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar