Effect of the height of the stem on the polysaccharide composition of Pinus brutia (Ten) wood and kraft-pulp

Ayben Kiliç Pekgözlü*, Muhsin Taş, Esra Ceylan, Jarl Hemming

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of the height of the stem on the polysaccharide composition of <i>Pinus brutia</i> (Ten) wood and kraft-pulp”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap