Effect of supersaturation on absorption of indomethacin and tadalafil in a single pass intestinal perfusion rat model, in the absence and presence of a precipitation inhibitor

Sophie Strindberg, Jakob Plum, Mai Bay Stie, Martin Lau Christiansen, Line Hagner Nielsen, Thomas Rades, Anette Müllertz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of supersaturation on absorption of indomethacin and tadalafil in a single pass intestinal perfusion rat model, in the absence and presence of a precipitation inhibitor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Veterinary Science and Veterinary Medicine