Effect of particle holdup on bubble formation in suspension medium by VOF–DPM simulation

Huiting Chen, Ying Li, Yuandong Xiong, Han Wei, Henrik Saxén, Yaowei Yu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of particle holdup on bubble formation in suspension medium by VOF–DPM simulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Chemical Engineering