Effect of Monomers and Deposition Conditions on Capacitive Polymer Films Prepared Using Oxidative Multilayers

Lauri Marttila*, Mikko Salomäki*, Henri Kivelä, Jukka Hassinen, Sari Granroth, Ermei Mäkilä, Johan Nyman, Jukka Lukkari*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

37 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Monomers and Deposition Conditions on Capacitive Polymer Films Prepared Using Oxidative Multilayers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Material Science